XE BỒN XITEC HÓA CHẤT

XE BỒN XITEC CHỞ HÓA CHẤT


Sắp xếp theo:
Show:
GIÁ XE HYUNDAI 5 CHÂN ĐÓNG BỒN SỬA 18 KHỐI
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 5 CHÂN ĐÓNG BỒN CHỞ SỮA 18 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 15280 Kg Phân bố : - Cầu…
GIÁ XE HYUNDAI 4 CHÂN BỒN SỮA 17 KHỐI
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 4 CHÂN ĐÓNG BỒN CHỞ SỮA 16 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 13130 Kg Phân bố : - Cầu…
GIÁ XE TẢI HINO ĐÓNG BỒN CHỞ SỬA 14 KHỐI
THÔNG SỐ XE BỒN SỮA HINO 3 CHÂN 2 CẦU Trọng lượng bản thân :: 9425 kG Phân bố : - Cầu trước :: 3095…
GIÁ XE TẢI HINO ĐÓNG BỒN CHỞ SỮA 8 KHỐI
THÔNG SỐ XE HINO 8 TẤN BỒN CHỞ SỮA Trọng lượng bản thân :: 6540 Kg Tải trọng cho phép chở :: 8115 Kg…
0914855799