XE CHỞ XE (MÁY, CƠ GIỚI)

XE CHỞ XE (MÁY, ÔTÔ, CƠ GIỚI)


Sắp xếp theo:
Show:
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN THÙNG DÀI 9M
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 15 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 10205 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13600 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11240 x 2500 x 3730 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8200 x 2500 x ---/--- mm
GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN 2 CẦU THẬT
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 15 TẤN 2 CẦU CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 9555 Kg Tải trọng cho phép chở :: 14250 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8450 x 2500 x 3560 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 5850 x 2500 x ---/--- mm
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN CHỞ XE CƠ GIỚI
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 15 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 9905 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13900 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9800 x 2500 x 3820 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7250 x 2500 x ---/---mm
GIÁ XE HINO 6.4 TẤN CHỞ XE CHUYÊN DỤNG
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 5 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 5355 kG Tải trọng cho phép chở :: 5450 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8820 x 2360 x 2560 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6350 x 2360 x ---/---mm
GIÁ XE TẢI HINO 5 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 5 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 4855 Kg Tải trọng cho phép chở :: 3450 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 8500 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7715 x 2190 x 2600 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 5300 x 2190 x ---/---mm
GIÁ XE HYUNDAI 5 CHÂN CHỞ XE CƠ GIỚI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 5 CHÂN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 15820 Kg Tải trọng cho phép chở :: 17550 Kg Số người cho phép chở :: 2 Người Trọng lượng toàn bộ :: 33500 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11930 x 2500 x 3140 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7950 x 2500 x ---/--- mm
GIÁ XE HYUNDAI 4 CHÂN THÙNG CHỞ XE ĐÀO
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 4 CHÂN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 13720 Kg Tải trọng cho phép chở :: 15900 Kg Số người cho phép chở :: 2 Người Trọng lượng toàn bộ :: 29750 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 12200 x 2500 x 3700 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 9200 x 2500 x ---/--- mm
GIÁ XE TẢI HYUNDAI NHẬP KHẨU 3 CHÂN
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 3 CHÂN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 7605 Kg Tải trọng cho phép chở :: 12650 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 20450 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9720 x 2480 x 2700 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7000 x 2480 x ---/---mm
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 7 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI

THÔNG SỐ XE HYUNDAI 7 TẤN CHỞ XE CƠ GIỚI Trọng lượng bản thân :: 4605 kG Tải trọng cho phép chở :: 5800 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10600 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6850 x 2200 x 2720 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 4600 x 2200 x ---/---mm

0914855799