GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH


Sắp xếp theo:
Show:
MUA BÁN XE TẢI ISUZU 6 TẤN THÙNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 6 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN trọng lượng bản thân :: 4805 Kg Tải trọng cho phép chở…
ĐAI LÝ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE ISUZU 6 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN trọng lượng bản thân :: 4955 Kg Tải trọng cho phép chở…
MUA BÁN XE ISUZU 8 TẤN THÙNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 7505 kG Tải trọng cho phép chở…
MUA BÁN XE TẢI ISUZU 15 TẤN ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 10105 Kg Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI ISUZU 2019 THÙNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 10105 Kg Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI ISUZU 2019 THÙNG LẠNH 15 TẤN
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 10105 Kg Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 3 CHÂN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH LAMBERET Trọng lượng bản thân :: 10505 Kg Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI ISUZU 3 CHÂN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 10455 kG Phân bố : - Cầu trước :: 4165…
MUA BÁN XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 3 CHÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 14 TẤN Trọng lượng bản thân :: 10055 kG Phân bố : - Cầu…
GIÁ XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 2018
THÔNG SỐ XE ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH LAMBERET Trọng lượng bản thân :: 7895 Kg Phân bố : - Cầu trước…
GIÁ XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 7305 Kg Phân bố : - Cầu trước…
GIÁ XE TẢI ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 5135 Kg Phân bố : - Cầu trước…
GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 5.2 TẤN
Trọng lượng bản thân :: 4105 kG Phân bố : - Cầu trước :: 1945 kG - Cầu sau :: 2160 kG Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI ISUZU 5 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 6M
Trọng lượng bản thân :: 4315 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 2085 Kg - Cầu sau :: 2230 Kg Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH DƯỚI 1 TẤN
Trọng lượng bản thân :: 2405 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1320 Kg - Cầu sau :: 1085 Kg Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI ISUZU ĐÔNG LẠNH TẢI 2.2 TẤN
Trọng lượng bản thân :: 2545 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1310 Kg - Cầu sau :: 1235 Kg Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 2.5 TẤN
Trọng lượng bản thân :: 2815 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1430 Kg - Cầu sau :: 1385 Kg Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 1.9 TẤN
Trọng lượng bản thân :: 2845 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1410 Kg - Cầu sau :: 1435 Kg Tải trọng cho…
0914855799