GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH


Sắp xếp theo:
Show:
MUA BÁN XE TẢI ISUZU 6 TẤN THÙNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 6 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN trọng lượng bản thân :: 4805 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6000 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7760 x 2300 x 3380 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 5670 x 2120 x 2065 mm
ĐAI LÝ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN

THÔNG SỐ XE ISUZU 6 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN trọng lượng bản thân :: 4955 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5850 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8670 x 2300 x 3380 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6470 x 2120 x 2065 mm

MUA BÁN XE ISUZU 8 TẤN THÙNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 7505 kG Tải trọng cho phép chở :: 7650 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 15350 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9270 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6850 x 2320 x 2310 mm
MUA BÁN XE TẢI ISUZU 15 TẤN ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 10105 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13700 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9900 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7450 x 2320 x 2310 mm
GIÁ XE TẢI ISUZU 2019 THÙNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 10105 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13700 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9900 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7450 x 2320 x 2310 mm
GIÁ XE TẢI ISUZU 2019 THÙNG LẠNH 15 TẤN
THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 10105 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13700 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9900 x 2500 x 3830 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7450 x 2320 x 2310 mm
GIÁ XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÔNG SỐ XE ISUZU 3 CHÂN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH LAMBERET Trọng lượng bản thân :: 10505 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13300 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11560 x 2500 x 3850 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 9100 x 2280 x 2320 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU 3 CHÂN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÔNG SỐ XE ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 10455 kG Phân bố : - Cầu trước :: 4165 kG - Cầu sau :: 6290 kG Tải trọng cho phép chở :: 13350 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11680 x 2500 x 3820 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 9100 x 2320 x 2310 mm

MUA BÁN XE TẢI ISUZU 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÔNG SỐ XE ISUZU 3 CHÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 14 TẤN Trọng lượng bản thân :: 10055 kG Phân bố : - Cầu trước :: 4165 kG - Cầu sau :: 5890 kG Tải trọng cho phép chở :: 13750 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 10070 x 2500 x 3820 mm Kích thước lòng thùng :: 7550 x 2320 x 2310 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 2018

THÔNG SỐ XE ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH LAMBERET Trọng lượng bản thân :: 7895 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 3865 Kg - Cầu sau :: 4030 Kg Tải trọng cho phép chở :: 7000 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 10160 x 2500 x 3780 mm Kích thước lòng thùng :: 7700 x 2310 x 2280 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN

THÔNG SỐ XE ISUZU 8 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 7305 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 3450 Kg - Cầu sau :: 3855 Kg Tải trọng cho phép chở :: 7600 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9780 x 2500 x 3810 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7350 x 2320 x 2310 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH

THÔNG SỐ XE ISUZU 6.2 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN Trọng lượng bản thân :: 5135 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 2445 Kg - Cầu sau :: 2690 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5070 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8550 x 2340 x 3370 mm Kích thước lòng thùng :: 6420 x 2160 x 2060 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 5.2 TẤN

Trọng lượng bản thân :: 4105 kG Phân bố : - Cầu trước :: 1945 kG - Cầu sau :: 2160 kG Tải trọng cho phép chở :: 5200 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 9500 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7540 x 2240 x 3250 mm Kích thước lòng thùng :: 5480 x 2050 x 2050 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU 5 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 6M

Trọng lượng bản thân :: 4315 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 2085 Kg - Cầu sau :: 2230 Kg Tải trọng cho phép chở :: 4990 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 9500 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7920 x 2250 x 3270 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 5900 x 2000 x 2050 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH DƯỚI 1 TẤN

Trọng lượng bản thân :: 2405 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1320 Kg - Cầu sau :: 1085 Kg Tải trọng cho phép chở :: 950 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 3550 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 5200 x 1860 x 2800 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 3340 x 1700 x 1750 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU ĐÔNG LẠNH TẢI 2.2 TẤN

Trọng lượng bản thân :: 2545 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1310 Kg - Cầu sau :: 1235 Kg Tải trọng cho phép chở :: 2250 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 4990 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 5280 x 1860 x 2850 mm Kích thước lòng thùng :: 3420 x 1700 x 1780 mm

GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 2.5 TẤN
Trọng lượng bản thân :: 2815 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1430 Kg - Cầu sau :: 1385 Kg Tải trọng cho phép chở :: 2490 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 5500 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6030 x 1875 x 2850 mm Kích thước lòng thùng :: 4100 x 1660 x 1750 mm
GIÁ XE TẢI ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 1.9 TẤN

Trọng lượng bản thân :: 2845 Kg Phân bố : - Cầu trước :: 1410 Kg - Cầu sau :: 1435 Kg Tải trọng cho phép chở :: 1950 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 4990 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6200 x 1870 x 2820 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 4280 x 1690 x 1780 mm

0914855799