XE HINO GẮN CẦN CẨU

 Mua bán xe tải hino gắn cần cẩu 3 tấn - 5 tấn - 6 tấn - 10 tấn giá tốt.

THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU


Trng lượng bn thân:)

10905

kG

Phân bố : - Cầu trước :)

4545

kG

- Cầu sau : )

6360

kG

Tải trọng cho phép chở :)

12900

kG

Số người cho phép chở :)

3

người

Trọng lượng toàn bộ :)

24000

kG

 

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :)

11400 x 2500 x 3550

mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :

8270 x 2360 x 625/---

mm


Sắp xếp theo:
Show:
GIÁ XE HINO 8 TẤN EURO4 GẮN CẨU UNIC 555
THÔNG SỐ XE HINO 8 TẤN GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 9105 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6700 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 16000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11050 x 2500 x 3440 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8100 x 2350 x 625 mm
GIÁ XE TẢI HINO 2019 GẮN CẨU TADANO 3 TẤN

THÔNG SỐ XE HINO TỔNG TẢI 11 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 3 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5605 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5200 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8770 x 2500 x 3140 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6120 x 2340 x 575 mm

GIÁ XE TẢI HINO 2019 GẮN CẨU UNIC 344

THÔNG SỐ XE HINO TỔNG TẢI 11 TẤN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 5405 Kg Tải trọng cho phép chở :: 5400 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8725 x 2500 x 3050 mm Kích thước lòng thùng :: 6120 x 2350 x 570 mm

BÁN XE HINO 3 CHÂN GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO FL DÀI GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 10205 kG Tải trọng cho phép chở :: 13600 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11445 x 2500 x 3540 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8380 x 2350 x 600 mm
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 6 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO FL DÀI GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 6 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 11405 kG Tải trọng cho phép chở :: 12400 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11385 x 2500 x 3640 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8280 x 2340 x 655 mm
GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN GẮN CẨU GẬP 5 TẤN 4 KHÚC

THÔNG SỐ XE HINO FL DÀI GẮN CẨU GẤP 5 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân : 11105 kG Tải trọng cho phép chở : 12700 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng lượng toàn bộ : 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 11570 x 2500 x 3500 mm Kích thước lòng thùng hàng : 8190 x 2350 x 650 mm

GIÁ XE TẢI HINO GẮN CẨU TADANO 8 TẤN 6 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO FL DÀI GẮN CẨU TADANO 8 TẤN 6 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 12055 kG Tải trọng cho phép chở :: 11750 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11520 x 2500 x 3645 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8050 x 2360 x 600 mm
BÁN XE HINO FL GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO FL DÀI GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 9605 kG Tải trọng cho phép chở :: 14100 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 23900 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11515 x 2500 x 3470 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8550 x 2350 x 630 mm
BÁN XE HINO FL DÀI GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO 3 CHÂN GẮN CẨU SOOSAN 7 TẤN Trọng lượng bản thân :: 12605 Kg Tải trọng cho phép chở :: 11200 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 11355 x 2500 x 3780 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 7835 x 2350 x 600 mm
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO 3 CHÂN GẮN CẨU SOOSAN 5.5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 11005 kG Tải trọng cho phép chở :: 12800 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9660 x 2500 x 3480 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6340 x 2350 x 600 mm
GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN GẮN CẨU TADANO 5 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO 3 CHÂN GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 10005 Kg Tải trọng cho phép chở :: 13800 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9740 x 2500 x 3630 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6600 x 2340 x 650 mm
GIÁ XE HINO FL GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU UNIC 555 Trọng lượng bản thân : 9705 Kg Tải trọng cho phép chở : 14100 Kg Số người cho phép chở : 3 Người Trọng lượng toàn bộ : 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 9730 x 2500 x 3485 mm Kích thước lòng thùng hàng: 6850 x 2350 x 650 mm
GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN GẮN CẨU 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU UNIC 555 Trọng lượng bản thân :: 9005 Kg Tải trọng cho phép chở :: 14800 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 24000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9740 x 2500 x 3260 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 6850 x 2360 x 650 mm
GIÁ XE HINO DÀI GẮN CẨU UNIC 555 TỐT
THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU UNIC 555 Trọng lượng bản thân : 9005 Kg Tải trọng cho phép chở : 5900 Kg Số người cho phép chở : 3 Người Trọng lượng toàn bộ : 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 12030 x 2500 x 3450 mm Kích thước lòng thùng hàng: 9000 x 2350 x 570 mm
BÁN XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG DÀI GẮN CẨU 504
THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU UNIC 500 Trọng lượng bản thân : 8505 Kg Tải trọng cho phép chở : 6400 Kg Số người cho phép chở : 3 Người Trọng lượng toàn bộ : 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 10750 x 2500 x 3400 mm Kích thước lòng thùng hàng: 7750 x 2350 x 500 mm
GIÁ XE TẢI HINO EURO 4 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HINO GẮN CẨU UNIC 3 TẤN Trọng lượng bản thân : 7855 kG Tải trọng cho phép chở : 7050 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng lượng toàn bộ : 15100 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 10950 x 2500 x 3230 mm Kích thước lòng thùng: 8060 x 2350 x 600 mm
GIÁ XE TẢI HINO FG DÀI GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE TẢI HINO GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8755 kG Tải trọng cho phép chở :: 6150 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 15100 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 10910 x 2500 x 3570 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 7620 x 2340 x 600 mm
GIÁ XE TẢI HINO FG GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ XE TẢI HINO GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8805 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6100 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9410 x 2500 x 3370 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6350 x 2350 x 480 mm
GIÁ XE TẢI HINO 9.4 TẤN GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE TẢI HINO GẮN CẨU SOOSAN 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 7800 kG Tải trọng cho phép chở :: 6705 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 14700 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 7570 x 2500 x 3380 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 4420 x 2360 x 450 mm
MUA XE TẢI HINO 9.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 4 KHÚC

THÔNG SỐ XE TẢI HINO GẮN CẨU TADANO 3 TẤN Trọng lượng bản thân :: 7255 Kg Tải trọng cho phép chở :: 7600 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15050 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9420 x 2500 x 3270 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6520 x 2340 x 600 mm

GIÁ XE TẢI HINO 8 TẤN GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 5 KHÚC

THÔNG SỐ XE TẢI HINO EURO4 GẮN CẨU 8 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8505 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6400 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :; 9540 x 2500 x 3555 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 6520 x 2340 x 600/ mm

GIÁ XE HINO 9.4 TẤN EURO4 GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 9.4 TẤN (EURO4) GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 7705 Kg Tải trọng cho phép chở :: 7200 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 15100 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9570 x 2500 x 3390 mm Kích thước lòng thùng hàng : 6550 x 2370 x 580 mm
 XE HINO EURO4 6.4 T GẮN CẨU TADANO 3 TẤN TRẢ GÓP
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5505 kG Phân bố : - Cầu trước :: 2900 kG - Cầu sau :: 2605 kG Tải trọng cho phép chở :: 4700 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8770 x 2500 x 3100 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 6100 x 2340 x 575 mm
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5505 kG Tải trọng cho phép chở :: 4500 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8770 x 2500 x 3100 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 6100 x 2340 x 575 mm
BÁN XE HINO ĐÓNG THÙNG GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 4 KHÚC
Trọng lượng bản thân :: 6005 kG Tải trọng cho phép chở :: 4200 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :) 8720 x 2500 x 3410 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 5560 x 2340 x 575 mm
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 6 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 6 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 6 KHÚC CÓ THIẾT BỊ NÂNG NGƯỜI Trọng lượng bản thân :: 6055 kG Tải trọng cho phép chở : 4150 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ : 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8775 x 2500 x 3220 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 6000 x 2340 x 500 mm
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN UNIC 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN CẨU 5 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5805 kG Tải trọng cho phép chở :: 4400 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8635 x 2500 x 3030 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 6080 x 2350 x 550 mm
MUA XE TẢI HINO 6.4 TẤN ĐÓNG THÙNG LỬNG GẮN CẨU 5 TẤN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠ BỘ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU 500 Trọng lượng bản thân :: 5805 kG Tải trọng cho phép chở :: 4400 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8635 x 2500 x 3030 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :: 6080 x 2350 x 550 mm
GIÁ XE TẢI HINO 5 TẤN GẮN CẨU 370 4 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE TẢI HINO FC GẮN CẨU 3 TẤN. Trọng lượng bản thân :: 5605 kG Tải trọng cho phép chở :: 4600 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 8635 x 2500 x 3030 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 6080 x 2350 x 550 mm
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN UNIC 370
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNCI 370 3 KHÚC Trọng lượng bản thân :) 5305 kG Tải trọng cho phép chở :) 4900 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :) 10400 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :) 8635 x 2500 x 3030 mm Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :) 6080 x 2360 x 550 mm
XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN CẨU UNIC 3 TẤN 6 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO 5 TẤN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân : 5985 kG Phân bố : - Cầu trước : 2855 kG - Cầu sau : 2700 kG Tải trọng cho phép chở : 4350 kG Số người cho phép chở : 3 người
XE HINO GẮN CẦN CẨU UNIC 345 3 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân : 5805 kG Phân bố : - Cầu trước : 2875 kG - Cầu sau : 2930 kG Tải trọng cho phép chở : 4400 kG Số người cho phép chở : 3 người
XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNIC URV - 344 ( 3 TẤN - 4 KHÚC ) Trọng lượng bản thân : 5255 kG Phân bố : - Cầu trước : 2860 kG - Cầu sau : 2395 kG Tải trọng cho phép chở : 4950 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng lượng toàn bộ : 10400 kG
XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNIC 343 NGHĨA ĐỊA
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO FC GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 5105 kG Phân bố : - Cầu trước  2815 kG - Cầu sau :: 2290 kG Tải trọng cho phép chở :: 5100 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ : 10400 kG
0914855799