XE HYUNDAI GẮN CẦN CẨU

MUA BÁN XE TẢI HYUNDAI GẮN CẦN CẨU UNIC - TADANO - SOOSAN NGHĨA ĐỊA

THÔNG SỐ XE HYUNDAI GẮN CẦN CẨU

Trng lượng bn thân :)

19970

kG

Phân bố : - Cầu trước :)

5940 + 5940

kG

- Cầu sau ::

0 + 4045

kG

Tải trọng cho phép chở ::

13900:

kG

Số người cho phép chở :

2:

người

Trọng lượng toàn bộ :)

34000

kG

 

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :)

12200 x 2500 x 3850

mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) :)

8400 x 2350 x 650/---

mmSắp xếp theo:
Show:
XE TẢI HYUNDAI HD320 GẮN CẨU SOOSAN 10 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 19370 kG Phân bố : - Cầu trước :: 11230 kG - Cầu sau :: 8140 kG Tải trọng cho phép chở :: 10500 kG Số người cho phép chở :: 2 người Trọng lượng toàn bộ :: 30000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 12200 x 2500 x 3750 mm Kích thước lòng thùng hàng ) :: 8010 x 2350 x 650 mm
XE HYUNDAI 15 TẤN GẮN CẨU ATOM 10 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 19270 kG Tải trọng cho phép chở :: 10600 kG Số người cho phép chở :: 2 người Trọng lượng toàn bộ :: 30000 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 12200 x 2500 x 3910 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8500 x 2350 x 625/--- mm
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂ GẮN CẨU TADANO
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 14870 Kg Tải trọng cho phép chở :: 14800 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 29800 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 12200 x 2500 x 3660 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 8020 x 2380 x 800 mm
GIÁ XE HYUNDAI 8 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC

THÔNG SỐ XE HYUNDAI 8 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 4705 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6100 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 11000 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6850 x 2200 x 3000 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 4300 x 2040 x 520 mm

GIÁ XE HYUNDAI 6.5 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 3 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO FL DÀI GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân : 4395 kG Tải trọng cho phép chở : 5400 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng lượng toàn bộ : 9990 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 6780 x 2200 x 3030 mm Kích thước lòng thùng hàng : 4400 x 2100 x 520 mm
BÁN XE TẢI HYUNDAI HD210 GẮN CẨU TADANO 5 TẤN
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HYUNDAI EURO 4 GẮN CẨU TADANO 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8305 Kg Tải trọng cho phép chở :: 11900 Kg Số người cho phép chở :: 3 Người Trọng lượng toàn bộ :: 20400 Kg Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9760 x 2420 x 3400 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 6530 x 2280 x 530 mm
GIÁ XE HYUNDAI EURO 4 HD 210 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HYUNDAI 3 CHÂN ( EURO 4) GẮN CẨU UNIC 344. Trọng lượng bản thân :: 7405 kG Tải trọng cho phép chở :: 12200 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 19800 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 9730 x 2480 x 3060 mm Kích thước lòng thùng hàng:: 6610 x 2360 x 580 mm
BÁN XE TẢI HYUNDAI EURO 4 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 3.5 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 4455 kG Tải trọng cho phép chở :: 2200 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 6850 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6850 x 2150 x 3000 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 4200 x 2000 x 525 mm
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 3.5 TẤN GẮN CẦU UNIC 3 TẤN 3 KHÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 3.5 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 3 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 4155 kG Tải trọng cho phép chở :: 2500 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng lượng toàn bộ :: 6850 kG Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :: 6850 x 2150 x 3000 mm Kích thước lòng thùng hàng :: 4200 x 2000 x 525 mm
0914855799