Sản phẩm

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
GIÁ XE TẢI HINO 8 TẤN GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE TẢI HINO EURO4 GẮN CẨU 8 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8505 Kg Tải trọng cho phép chở :: 6400…
XE TẢI HYUNDAI 5 CHÂN BỒN XITEC XĂNG DẦU 25 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 5 CHÂN BỒN XITEC 25 KHỐI Trọng lượng bản thân : 15370 kG Tải trọng cho phép…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN BỒN XITEC XĂNG DẦU 22 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN BỒN XITEC 22 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 13590 kG Tải trọng cho phép…
BÁN XE TẢI HYUNDAI 20 TẤN BỒN XITEC 22 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN BỒN XITEC 22 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 13590 Kg Tải trọng cho phép…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 15 TẤN BỒN XITEC 17 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI HD260 BỒN XITEC 17 KHỐI Trọng lượng bản thân : 12030 Kg Tải trọng cho phép chở…
MUA XE TẢI HYUNDAI ĐÓNG BỒN XITEC 16 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 13.5 TẤN BỒN XITEC 16 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 8215 kG Tải trọng cho phép…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI BỒN XITEC XĂNG DẦU 8 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 6.5 TẤN BỒN XITEC 8 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 3875 Kg Phân bố : - Cầu trước…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI BỒN XITEC XĂNG DẦU 10 KHỐI
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 8 TẤN BỒN 10 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 4405 kG Tải trọng cho phép chở :: 7400…
GIÁ XE TẢI HINO ĐÓNG BỒN XITEC XĂNG DẦU 6 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HINO BỒN XITEC 6 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 3615 kG Phân bố : - Cầu trước :: 1640…
GIÁ XE TẢI HINO BỒN XITEC CHỞ XĂNG DẦU 7 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HINO BỒN XITEC 7 KHỐI Trọng lượng bản thân : 4775 kG Tải trọng cho phép chở : 5180 kG…
GÍA XE TẢI HINO 2 CẦU ĐÓNG BỒN CHỞ CÁM 23 KHỐI
THÔNG SỐ XE HINO 3 GIÒ CHỞ CÁM 23 KHỐI Trọng lượng bản thân : 10555 kG Tải trọng cho phép chở : 13250…
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN ĐÓNG BỒN CHỞ CÁM 24 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HINO 3 CHÂN BỒN CHỞ CÁM Trọng lượng bản thân :: 9955 kG Tải trọng cho phép chở :: 13850…
GIÁ XE HINO 5.2 TẤN ĐÓNG BEN 3 KHỐI
THÔNG SỐ XE 5.2 TẤN BEN TỰ ĐỔ Trọng lượng bản thân :: 3810 kG Tải trọng cho phép chở :: 3495 kG Số người…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 1.5 TẤN THÙNG ÉP RÁC
THÔNG XE HYUNDAI 1.5 TẤN CHỞ RÁC 2 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 2245 kG Tải trọng cho phép chở :: 900…
GIÁ XE HINO 15 TẤN ĐÓNG ÉP RÁC 23 KHỐI
THÔNG XE HINO 15 TẤN CHỞ RÁC 24 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 13855 kG Tải trọng cho phép chở :: 9950…
MUA XE TẢI HINO 8 TẤN ÉP RÁC 15 KHỐI GIÁ TỐT
THÔNG XE HINO 9.4 TẤN CHỞ RÁC 15 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 8505 kG Tải trọng cho phép chở :: 6300…
GIÁ XE TẢI HINO FC 6.4 TẤN ĐÓNG THÙNG ÉP RÁC
THÔNG XE HINO DUTRO CHỞ RÁC Trọng lượng bản thân :: 6255 kG Tải trọng cho phép chở :: 3800 kG Số người…
GIÁ XE TẢI HINO 5.2 TẤN ĐÓNG THÙNG CHỞ RÁC
THÔNG XE HINO DUTRO CHỞ RÁC Trọng lượng bản thân :: 4555 kG Tải trọng cho phép chở :: 3500 kG Số người…
ĐỊA CHỈ MUA XE TẢI HINO BEN 4.3 KHỐI GIÁ TỐT
THÔNG XE TẢI HINO 6.4 TẤN ĐÓNG BEN TỰ ĐỔ Trọng lượng bản thân : 4405 kG Tải trọng cho phép chở : 5800…
BÁN XE TẢI HINO 8 TẤN ĐÓNG BEN TỰ ĐỔ GIÁ TỐT
THÔNG XE TẢI HINO 8 TẤN ĐÓNG BEN TỰ ĐỔ Trọng lượng bản thân :: 6655 kG Tải trọng cho phép chở :: 8250…
GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 6 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 6 TẤN Trọng lượng bản thân :: 4505 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 3.5 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 4 TẤN Trọng lượng bản thân :: 3755 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 5.2 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 3905 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH TẢI 1.5 TẤN HỢP LÝ
THÔNG SỐ XE HINO EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 1.5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 3190 kG Tải trọng cho phép chở…
MUA XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN
THÔNG SỐ XE HYUNDAI EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 18 TẤN Trọng lượng bản thân :: 13770 kG Tải trọng cho phép…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 15 TẤN EURO 4 ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 11970 kG Tải trọng cho phép chở ::…
ĐỊA CHỈ MUA BÁN XE TẢI HYUNDAI 210 ĐÔNG LẠNH GIÁ TỐT
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 15 TẤN EURO4 HD 210 THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 7605 kG Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI EURO4 THÙNG ĐÔNG LẠNH 2.5 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 2.5 TẤN HD65 ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 3255 kG Tải trọng cho phép chở…
MUA XE TẢI HYUNDAI 6.5T THÙNG ĐÔNG LẠNH TRẢ GÓP
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 6.5 TẤN HD99 ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 3595 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ49 THÙNG ĐÔNG LẠNH 2 TẤN
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI 2.5 TẤN IZ49 ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :: 2795 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC 15 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO 15 TẤN EURO 4 CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 9305 kG Tải trọng cho phép chở ::…
GIÁ XE TẢI HINO 3 CHÂN EURO4 THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HINO 15 TẤN EURO 4 CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 9505 kG Tải trọng cho phép chở ::…
GIÁ XE TẢI HINO 9.4 TẤN EURO4 THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HINO 9.4 TẤN EURO 4 CHỞ GIA SÚC THÙNG 8.5 MÉT Trọng lượng bản thân :: 7855 kG Tải trọng…
ĐỊA CHỈ MUA BÁN XE TẢI HINO 9.4 TẤN EURO4 BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC GIÁ TỐT
THÔNG SỐ XE HINO 9.4 TẤN EURO 4 CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 6705 kG Tải trọng cho phép chở ::…
MUA BÁN XE TẢI HINO 1.9 TẤN EURO 4 BỬNG NÂNG TRẢ GÓP
THÔNG SỐ XE HINO EURO 4 TẢI 1.5 TẤN CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân : 3430 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO EURO 4 BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC TẢI 3.5 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO EURO 4 TẢI 3.5 TẤN CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 4355 kG Tải trọng cho phép chở…
ĐỊA CHỈ MUA XE TẢI HINO EURO 4 BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC 5 TẤN
THÔNG SỐ XE HINO EURO 4 TẢI 5 TẤN CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 4205 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO 5.2 TẤN THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HINO 5.2 TẤN BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 3855 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI EURO4 THÙNG CHỞ GIA SÚC 7 TẤN
THÔNG SỐ XE HYUNDAI HD800 BỬNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 4430 kG Tải trọng cho phép chở ::…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 8 TẤN ĐÓNG THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 8 TẤN CÓ BỬNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 4105 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HD99 ĐÓNG THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA SÚC 6 TẤN
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 6.5 TẤN CÓ BỬNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 4045 kG Tải trọng cho phép chở…
MUA BÁN XE TẢI HYUNDAI 2.5 TẤN THÙNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 2.5 TẤN CÓ BỬNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 3655 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE HYUNDAI 3.5 TẤN BỮNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 3.5 TẤN CÓ BỬNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 3775 Kg Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 3 CHÂN CHỞ GIA SÚC - GIA CẦM
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 15 TẤN BỮNG NÂNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân : 7205 Kg Phân bố : - Cầu trước…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN THÙNG BỮNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 4 CHÂN CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân :: 15270 kG Phân bố : - Cầu trước :: 7760…
BÁN XE TẢI HYUNDAI HD210 GẮN CẨU TADANO 5 TẤN
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HYUNDAI EURO 4 GẮN CẨU TADANO 5 TẤN Trọng lượng bản thân :: 8305 Kg Tải trọng cho…
GIÁ XE HYUNDAI EURO 4 HD 210 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HYUNDAI 3 CHÂN ( EURO 4) GẮN CẨU UNIC 344. Trọng lượng bản thân :: 7405 kG Tải trọng…
BÁN XE TẢI HYUNDAI EURO 4 GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 3.5 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 4455 kG Tải trọng cho…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI 3.5 TẤN GẮN CẦU UNIC 3 TẤN 3 KHÚC
THÔNG SỐ XE HYUNDAI 3.5 TẤN GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 3 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 4155 kG Tải trọng cho…
GIÁ XE HINO 9.4 TẤN EURO4 GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 9.4 TẤN (EURO4) GẮN CẨU UNIC 5 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 7705 Kg Tải trọng…
 XE HINO EURO4 6.4 T GẮN CẨU TADANO 3 TẤN TRẢ GÓP
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 4 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5505 kG Phân bố…
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5505 kG Tải trọng cho phép…
BÁN XE HINO ĐÓNG THÙNG GẮN CẨU TADANO 5 TẤN 4 KHÚC
Trọng lượng bản thân :: 6005 kG Tải trọng cho phép chở :: 4200 kG Số người cho phép chở :: 3 người Trọng…
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 6 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 6 TẤN GẮN CẨU TADANO 3 TẤN 6 KHÚC CÓ THIẾT BỊ NÂNG NGƯỜI Trọng lượng bản thân :: 6055…
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN UNIC 5 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN CẨU 5 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân :: 5805 kG Tải trọng cho phép…
MUA XE TẢI HINO 6.4 TẤN ĐÓNG THÙNG LỬNG GẮN CẨU 5 TẤN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠ BỘ XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẨU 500 Trọng lượng bản thân :: 5805 kG Tải trọng cho phép…
GIÁ XE TẢI HINO 5 TẤN GẮN CẨU 370 4 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE TẢI HINO FC GẮN CẨU 3 TẤN. Trọng lượng bản thân :: 5605 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN UNIC 370
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNCI 370 3 KHÚC Trọng lượng bản thân :) 5305 kG Tải trọng cho…
MUA XE TẢI ĐÔNG LẠNH HYUNDAI H150 THÙNG QUYỀN 1.250 TẤN
Các loại thùng tiêu biểu của xe H150 Do Công ty Chuyên Dùng Miền Nam Đóng và ra phiếu • Xe tải Hyundai…
XE TẢI HYUNDAI EURO4 H150 TẢI TRỌNG 1.5 TẤN BẢO ÔN GIÁ TỐT
Cũng như các sản phẩm của Hyundai Hàn Quốc Nhập khẩu, Hyundai H150 Porter EURO 4 có thiết kế khá bắt…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI H150 THÙNG KÍN 1,470 KG
CÁC LOẠI THÙNG TẢI HYUNDAI H150 TẢI TRỌNG 1.500 (Kg) • Xe tải Hyundai Porter H150 1.5 Tấn: Chassis •…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI H150 PORTER 1.5 TẤN THÙNG MUI BẠT
GÍA XE TẢI HYUNDAI H150 THÙNG MUI BẠT TẢI TRỌNG 1.490 (Kg) Tổng công ty XNK Chuyên Dùng Miền Nam xin…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI PORTER H150 1.5 TẤN THÙNG LỬNG TỐT NHẤT
Xe tải Hyundai porter H150 ( Euro 4) tải trọng 1,5 tấn vào thành phố giờ cao điểm Tổng công ty XNK Chuyên…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI HD120SL 8 TẤN THÙNG KÍN 6.5M
Trọng lượng bản thân : 3905 kG Tải trọng cho phép chở : 7900 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng…
GIÁ XE TẢI HYUNDAI HD 120SL THÙNG LỮNG
Trọng lượng bản thân : 3455 kG Tải trọng cho phép chở : 8350 kG Số người cho phép chở : 3 người Trọng…
XE HYUNDAI HD 8 TẤN THÙNG MUI BẠT DÀI 6.5 M
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI HD120 SL THÙNG DÀI 6.5 M Trọng lượng bản thân : 3705 kG Tải trọng cho phép chở…
GIÁ XE TẢI HINO 5 TẤN BỮNG NÂNG CHỞ GIA SÚC
THÔNG SỐ XE HINO 5 TẤN BỮNG NÂNG CHỞ GIA SÚC Trọng lượng bản thân : 5585 kG Tải trọng cho phép chở :…
XE TẢI HINO 9.4 TẤN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE TẢI HINO FG ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân : 7255 kg Tải trọng cho phép chở :…
GIÁ XE TẢI HINO FL 15 TẤN THÙNG ĐÔNG LẠNH 9.25 M
THÔNG SỐ XE HINO FL ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH Trọng lượng bản thân :) 9955 kg Tải trọng cho phép chở :) 13850…
XE TẢI HYUNDAI HD99 BEN 6 TẤN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI HD 99 BEN Trọng lượng bản thân : 3895 kG Tải trọng cho phép chở : 5900…
XE HYUNDAI TRAGO 3 CHÂN BEN 10 KHỐI
THÔNG SỐ XE TẢI HYUNDAI BEN TRAGO 15 TẤN BEN Trọng lượng bản thân : 12370 kG Tải trọng cho phép chở…
XE HYUNDAI HD270 3 CHAN BEN

XE HYUNDAI HD270 3 CHAN BEN

2,190,000,000đ
THÔNG SỐ SƠ BỘ XE HYUNDAI HD270 ( 3 CHÂN ) ĐÓNG BEN (TỰ ĐỔ) Trọng lượng bản thân  11370 kG Tải trọng…
XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN BEN TỰ ĐỔ
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE TẢI HYUNDAI 4 CHÂN BEN Trọng lượng bản thân : 14200 kG Tải trọng cho phép chở : 18000…
GIÁ XE TẢI HINO 15 TẤN ĐÓNG THÙNG ĐÔNG LẠNH
THÔNG SỐ XE HINO ĐÔNG LẠNH 15 TẤN Trọng lượng bản thân :) 9605 kG Tải trọng cho phép chở :) 14200 kG…
ĐỊA CHỈ MUA XE TẢI HINO 3 CHÂN BEN TỰ ĐỔ
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE TẢI HINO BEN 11 KHỐI Trọng lượng bản thân : 10205 kG Phân bố : - Cầu trước : 3715…
XE HINO 6.4 TẤN GẮN CẦN CẨU UNIC 3 TẤN 6 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO 5 TẤN GẮN CẨU Trọng lượng bản thân : 5985 kG Phân bố : - Cầu trước : 2855 kG…
XE HINO GẮN CẦN CẨU UNIC 345 3 TẤN 5 KHÚC
THÔNG SỐ XE HINO GẮN CẨU UNIC 3 TẤN 5 KHÚC Trọng lượng bản thân : 5805 kG Phân bố : - Cầu trước : 2875…
XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNIC 3 TẤN 4 KHÚC
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNIC URV - 344 ( 3 TẤN - 4 KHÚC ) Trọng lượng bản thân : 5255…
XE HINO FC GẮN CẦN CẨU UNIC 343 NGHĨA ĐỊA
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE HINO FC GẮN CẨU Trọng lượng bản thân :: 5105 kG Phân bố : - Cầu trước  2815 kG -…
GIÁ XE TẢI HINO BỒN XITEC XĂNG DẦU 11 KHỐI
THÔNG SỐ CƠ BẢN XE BỒN XITEC 11 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 6765 kG Phân bố : - Cầu trước :: 3170 kG…
XE HINO 9.4 TẤN ĐÓNG BỒN XITEC 12 KHỐI
Trọng lượng bản thân : 6925 kG Phân bố : - Cầu trước : 3410 kG - Cầu sau :) 3515 kG Tải trọng cho phép…
XE TẢI HINO 3 CHÂN BỒN XITEC XĂNG DẦU 16 KHỐI
Trọng lượng bản thân  10485 kG Phân bố : - Cầu trước :: 3565 kG - Cầu sau :: 3460 + 3460 kG Tải trọng…
GÍA XE TẢI HINO 15 TẤN ĐÓNG BỒN XITEC XĂNG DẦU 18 KHỐI
THÔNG SỐ XE HINO BỒN XITEC CHỞ XĂNG DẦU 20 KHỐI Trọng lượng bản thân  10485 kG Phân bố : - Cầu trước…
MUA BÁN XE TẢI HINO BỒN XITEC 20 KHỐI
THÔNG SỐ XE HINO BỒN XITEC CHỞ XĂNG DẦU 20 KHỐI rọng lượng bản thân :: 9005 kG Phân bố : - Cầu trước…
GIÁ HINO 3 CHÂN ĐÓNG BỒN XITEC CHỞ XĂNG DẦU 19 KHỐI
THÔNG SỐ XE HINO BỒN XITEC CHỞ XĂNG DẦU 19 KHỐI Trọng lượng bản thân :: 10115 kG Phân bố : - Cầu trước…
0914751599